Analiza użytkowników Twojej strony internetowej

Istotnym elementem podczas prowadzenia działań w internecie i samej w nim obecności jest analiza ruchu na stronie internetowej. Bez względu na to, czy jest to strona firmowa, sklep czy też prywatny blog, profesjonalne przeanalizowanie ruchu na naszej www wiąże się z wieloma wymiernymi korzyściami, również finansowymi. W poniższym tekście przedstawimy zalety wynikające z takiej analizy, jak również sposoby jej wykonania.

Dlaczego śledzenie zachowania użytkowników na stronie jest tak ważne?

Każda strona internetowa spełnia określone cele, przede wszystkim sprzedażowe, ale również wizerunkowe, użytkowe, informacyjne czy inne. Przyczyną nieosiągania wyznaczonych celów jest zazwyczaj brak wartościowego ruchu oraz niedostosowanie strony do potrzeb użytkowników. Dlatego kompleksowa analiza zachowania użytkowników oraz ich poruszania się na stronie jest tak istotna, szczególnie w przypadku prowadzenia dodatkowych działań SEO czy reklamowych w internecie (takich jak kampanie AdWords, na Facebooku czy inne). Bez niej trudno stwierdzić, czy wykonywane czynności marketingowe przynoszą oczekiwane skutki.

Analiza taka pozwala na szczegółowe rozpoznanie grupy osób odwiedzających naszą stronę pod względem płci, wieku, ale również zainteresowań czy lokalizacji. Analizując ruch na stronie, możemy sprawdzić, które elementy w witrynie są pomijane przez klientów, a które skupiają największą ich uwagę, na których podstronach użytkownicy spędzają najwięcej czasu, czy wykonują pożądane przez nas czynności (np. ściągnięcie e-booka, wypełnienie formularza itp.), które z elementów strony sprawiają jej porzucenie przez userów, co ich powstrzymuje przed dotarciem do celu itp. Posiadając analityczną wiedzę na temat poruszania się użytkowników na stronie, możemy zaproponować rozwiązania optymalizacyjne, których celem jest poprawa widoczności witryny w wyszukiwarce oraz przede wszystkim wzrost współczynnika konwersji.

Jak analizować użytkowników na stronie internetowej?

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem, pozwalającym na monitorowanie ruchu na stronie jest bezpłatna aplikacja Google Analytics. Narzędzie to umożliwia wykonanie ponad 200 rodzajów pomiarów danych oraz tworzenie segmentów, czyli zbiorów użytkowników odwiedzających naszą stronę. Za pomocą kilku podstawowych raportów można z łatwością sprawdzić, jacy użytkownicy strony internetowej odwiedzili witrynę i posegregować ich pod względem danych demograficznych – płci i wieku, a także geograficznych (lokalizacji użytkownika), kategorii zainteresowań oraz wykorzystywanej technologii (np. czy użytkownik wchodzi na stronę z laptopa, czy ze smartfonu, a jeśli tak, to z jakiego modelu). Dzięki analizie kohortowej, umożliwiającej segmentowanie użytkowników dzięki łączeniu ich w oparciu o wspólne cechy, można śledzić zachowania konkretnych grup w danym czasie.

Raport Eksplorator użytkownika w sekcji Odbiorcy umożliwia z kolei sprawdzenie, z jakiego źródła konkretny user przybył na witrynę, które strony przeglądał, jakie cele zrealizował i jaka była wartość wygenerowanych konwersji. Raport ten pozwala na przeanalizowanie wszystkich sesji zrealizowanych przez danego użytkownika w dłuższym okresie, np. kilka dni po dokonaniu przez niego zakupu.

Warto korzystać z danych

Internet charakteryzuje się dużą przewagą nad biznesem tradycyjnym, udostępniając mnóstwo danych oraz informacji na temat odwiedzających naszą stronę userów. Warto z tej wiedzy korzystać i poszukać wskazówek, które pokażą nam, co warto poprawić, aby nasza strona jeszcze lepiej spełniała założone cele.

Ostatnie posty

Zostaw komentarz

analiza źródeł ruchu na stronie